Celles, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië

De oorsprong van Celles gaat terug tot in de IIde eeuw, toen de Romeinse god Neptunus in deze contreien vereerd werd. Het is maar een kleine stap van cella tot Celles! De naam ‘ Celles’ komt van het Latijns cella, dat wil zeggen ‘ kamer’, ‘ lokaal’ of zelfs ‘een vertrek’. Maar wat is nu eigenlijk het verband tussen het dorpje Celles en een kamer? Het verhaal begint in de 8ste eeuw met Sint-Hadelinus, afkomstig van Guyenne( Aquitanië). Na een lange rondreis in het gezelschap van Sint-Remacle, de stichter van de abdij van Stavelot, besluit Sint-Hadelinus de beschaving te ontvluchten, en trekt hij zich terug in een grot, midden in de bossen. Al snel komen andere metgezellen zich bij hem voegen, aangetrokken door zijn reputatie van heiligheid. De wooncellen – de cella - die de kompanen van de Heilige daar lieten bouwen gaven het dorp zijn naam.. Een beetje geschiedenis… De oorsprong van Celles dateert uit de 2de eeuw. In die tijd droegen de streekbewoners een Romeinse god hoog in het vaandel: Neptunus. Pas in de 7de eeuw werden de inwoners geëvangeliseerd door….onze vriend Sint-Hadelinus, die er zelfs een klooster sticht! Bij zijn dood in 690, leggen zijn medebroeders zijn lichaam in een schrijn (een soort kist) om hem vervolgens in de huidige westelijke crypte van de kerk in te muren. Verscheidene eeuwen later, in 1337, zijn de kanunniken verplicht het dorp te ontvluchten daar ze de pesterijen van de Heren van Celles beu zijn. Ze vinden toevlucht in Visé, in de buurt van Luik en nemen de kostbare relieken van de heilige mee. Ook nu zijn de dorpsbewoners erg aan hun Patroonheilige gehecht; ieder jaar – het eerste weekend van februari - vieren ze feest in zijn eer.

Bezoek

Frans Frans

Equipments


  • Parking

Contact

+32497307334


https://www.tourismeculturecelles.be/

rue Saint-Hadelin 12 à 5561 Celles
B-5561 Celles (Houyet)
50.217 5.0 11

Prijs(en)

Labels & toegankelijkheid

Taal/talen Frans

Routes rond