Bruisende steden en mooie dorpjes

Er zijn 14 aanbiedingen

Toeristisch treintje
Durbuy
11 ALD-01-08H4-2MEL 50.35111 5.45534
Wandeling op ontdekking van Marche-en-Famenne, EDEN-stad
Marche-en-Famenne
11 LOD-01-0AVJ-2ILN 50.2286 5.34432
Kerk Saint-Etienne van Waha en glasramen van Jean-Michel Folon
Waha
Celles, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië
Celles
11 LOD-01-0B2E-7JVY 50.217 5.0
Ny, Eén van de mooiste dorpen van Wallonie
Ny
11 ALD-01-08H4-40K4 49.8594 5.61202
Wéris, een van de Mooiste Dorpjes in Wallonië
Durbuy
11 ALD-01-08H4-43HW 50.32267 5.52938
Het dorp Aye
Aye
11 ALD-01-08H4-39GV 50.2243 5.3001
Dorp van Vonêche
Beauraing
11 LOD-01-0B2E-7MFN 50.06183 4.97662
De stad Durbuy
Durbuy
11 ALD-01-08H4-3E88 50.3528 5.45651
Le Village de Belvaux
Belvaux
11 LOD-01-0B2E-6O4W 50.1067 5.1933
Menil-Favay
Menil-Favay
11 ALD-01-08H4-2OQV 50.24955 5.43987
Het dorp Izier
Izier
11 ALD-01-08H4-2FND 50.38568 5.55807